Yazar: Aykan Çelik

0

Elektrogram Yorumlama

Unipolar Elektrogram Yorumu Elektrogram yorumu, unipolar kayıtla başlayan üç önemli adımı içerir. Yüzeyel EKG’ler ile bildiklerimizi düşünürsek, elektrogram okumayla ilgili bildiğimiz şeylerin çoğunu 12 lead’i her gözden geçirdiğimizde uygulamaya koyduğumuzu göreceğiz. Önceki bölümlerde, kullanılan...

0

Elektrogram, Tanımlar

u bölümde ekg hakkında temel bilgileri bulacaksınız. Elektrogramlar, kardiyak elektrofizyolojinin ana dilidir. Eğer bu dili iyi okuyamazsak laboratuvarda yapabileceklerimiz de kısıtlı olacaktır. Voltaj – Zaman Grafiği: EKG, belli bir zaman periyodunda gözlenen elektriki potansiyeldeki...