Aritmi Rehberi Neler Yeni

0

Coumadini Nasıl Kullanmalıyım?

arfarin (Coumadın) ya da Marcumar (Phenprocoumon) oral antikoagulan (Kan inceltici) olarak kullanılır. Türkiye’de sadece tek preperat bulunur, Coumadin 5 mg. Bu ilaç kanın pıhlılaşma sistemini bloke ederek pıhlıtaşmaya eğilim olan hastalıklarda bunu engelleyerek hastanın...

0

Kalp Pili Hakkında Bilgiler

alp pilleri temel olarak ikiye ayrılır. Birincisi kalbin yeterince uyarı oluşturamaması ya da oluşturduğu uyarının ileti yollarınca iletilememesi durumunda blok oluşması sonucunda kalp hızı çok düşen hastalarda bunu düzeltmek, kalp hızını normal hale getirmek...

0

Atriyal Fibrilasyon Nedir ?

triyal fibrilasyon (Af) bir ritim bozukluğudur. Teknoloji ve yaşam kalitesindeki artışa bağlı olarak beklenen ömür artmıştır. Yaşın ilerlemesi ile beraber daha önce daha az gördüğümüz hastalıklar artmış bunlar klinikte önemli problemler olmaya başlamıştır. Af...

0

Kalp Ritim Bozukluğu Nedir?

alp ritim bozukluğu temel olarak kalbin hızlı çalışması (taşikardiler), yavaş çalışması (bradikardiler) ya da iletim bozuklukları (bloklar) olarak 3 temel başlıkta incelenebilir. Taşikardiler: Temel olarak atrium (kulakçık) kaynaklı ve ventrikül (karıncık) kaynaklı olarak 2...

0

Kalp Nasıl Çalışır ?

alp elektriği uyarının senkronize ettiği şekilde ahenkte çalışır. Uyarının ileti yollarında herhangi bir engele takılmadan düzenli ilerlemesi gerekir. Ayrıca vücudun ihtiyacına göre kalp hızının yavaşlayıp artması da ayarlanmalıdır. Kalbin sağ kulakçığının (atriyum) tepesindeki sinüs nodu normal iletinin başladığı...

0

Aritmi Nedir ?

Aritmi Nedir ? albin düzenli çalışabilmesi için her kalp boşluğunun elektriksel aktivasyonu kendi içerisinde belli bir düzen içerisinde olmalıdır. Söylenince tuhaf karşılanıyor ama kalp elektrikle çalışır. Kalbin en üst noktasında bulunan sağ atriyum (kulakçık)...