Kategori: Sağlık Çalışanları İçin

Sağlık profesyoneller için yazdığımız yazılarımız, vaka örneklerimiz ve diğer bir çok döküman…

0

Elektrogram Yorumlama

Unipolar Elektrogram Yorumu Elektrogram yorumu, unipolar kayıtla başlayan üç önemli adımı içerir. Yüzeyel EKG’ler ile bildiklerimizi düşünürsek, elektrogram okumayla ilgili bildiğimiz şeylerin çoğunu 12 lead’i her gözden geçirdiğimizde uygulamaya koyduğumuzu göreceğiz. Önceki bölümlerde, kullanılan...

0

Elektrogram, Tanımlar

u bölümde ekg hakkında temel bilgileri bulacaksınız. Elektrogramlar, kardiyak elektrofizyolojinin ana dilidir. Eğer bu dili iyi okuyamazsak laboratuvarda yapabileceklerimiz de kısıtlı olacaktır. Voltaj – Zaman Grafiği: EKG, belli bir zaman periyodunda gözlenen elektriki potansiyeldeki...

0

ABC Risk Skoru Atriyal Fibrilasyonda Kanamayı Daha İyi Öngörüyor 

Uppsala, İsveç ntikoagülasyon tedavisi alan atriyal fibrilasyon hastalarında kanama riskini belirlemek için sadece klinik risk faktörlerini kullanan skorlama sistemlerine göre daha efektif olan biyomarkerlara dayalı bir skorlama modeli geliştirilmiştir. Dr.Ziad Hijazi (Uppsala Üniversitesi, İsveç):’’Atriyal...

0

Atrial Fibrilasyon kanser için risk belirtecidir: Kadın Sağlığı Çalışması

Basel, İSVİÇRE adın Sağlığı Çalışmaları’nın yaptığı bir kohort analize göre yeni başlangıçlı atrial fibrilasyonun (AF) gelecekte oluşabilecek kanserler için bağımsız bir belirteç olduğu sonucuna varılmıştır. Bulgulara göre AF tanısı sonrası ilk 3 ay içinde...

0

Coumadin mi ? Yeni Antikoagulanlar Mı ?

SUNDSVALL, İsveç’te; apılan bir çalışmada 9 yıllık takipte iyi kontrollu INR takibiyle kullanılan varfarinin (Coumadin) halen felç riskini azaltmada iyi bir alternatif olduğunu bildirildi. Özellikle böbrek yetmezliği olanlar, beraberinde aspirin kullananlar ve INR takibi...