ABC Risk Skoru Atriyal Fibrilasyonda Kanamayı Daha İyi Öngörüyor